Discipline Olistiche

Discipline Olistiche

Insegnante

Salvatore Lo Cicero

Master Reiki, Operatore campane Tibetane, Operatore Shatsu